Oslobođenja 1, Beograd

Tel: +381 11 2638-615, 2634-642, 3564-413, 3564-415

Kontakt

Termika-Beograd A.D
Oslobođenja 1
11090 Beograd

office@termika-beograd.rs

Tel: +381 11 2638-615
Tel: +381 11 2634-642
Tel: +381 11 3564-413
Tel: +381 11 3564-415

Generalni direktor: Milan Gligorovski gligorovski@termika-beograd.rs

Izvršni direktor: Smilja Matović s.matovic@termika-beograd.rs

Finansijski direktor: Dragana Obradović obradovic@termika-beograd.rs

Formular za kontakt:

Gde se nalazimo?

Gde se nalazimo

Kliknite na mapu da bi je povećali.