Oslobođenja 1, Beograd

Tel: +381 11 2638-615, 2634-642, 3564-413, 3564-415

Usluge

Glavne delatnosti preduzeća "Termika-Beograd" AD su:

1. IZOLACIJA TOPLIH I HLADNIH FLUIDA

Izvođenje toplotnih izolacija cevovoda i armature, opreme, skladišnih rezervoara, instrumenata, turbina, auto-cisterni, vagon-cisterni i sl. Izvodi se sa izolacionim slojem od kamene vune, poliuretana i dr. i plaštom od aluminijumskog ili pocinkovanog lima, ili odgovarajućim premazom. Više informacija ...

2. MONTAŽNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Pokrivanje krovova i fasada limom i izolacionim sendvičima. Izrada spuštenih plafona i pregradnih zidova. Više informacija ...

3. PROTIVPOŽARNA IZOLACIJA

Protivpožarnu izolaciju izvodimo na pregradnim zidovima, međuspratnim konstrukcijama, protivpožarnim vratima, elektrokablovima i klima kanalima. Više informacija ...

4. AKUSTIČNA IZOLACIJA

Projektovanje i izvodjenje zvučne izolacije koje nameću karakteristike čovekovog čula sluha i akustički kriterijumi iz projektnog zadatka. Više informacija ...

5. PRODAJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU

Prodaja izolacionog materijala iz oblasti svoje delatnosti. Više informacija ...

6. PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije u okviru izvodjenja izolaterskih radova i drugih usluga. Više informacija ...

7. SKELARSKI RADOVI

Izvođenje svih skelarskih radova na građevinskim objektima, termoenergetskim i industrijskim postrojenjima. Više informacija ...

Vesti

30.05.2023.

Punomoć za glasanje 2023

Punomoć možete preuzeti klikom na ikonicu


30.05.2023.

Formular za glasanje 2023

Punomoć možete preuzeti klikom na ikonicu


30.05.2023.

Poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupštine društva Termika-Beograd a.d. Beograd 2023.

Punomoć možete preuzeti klikom na ikonicu